برچسب پست ها: revenue model

مدل‌های کسب درآمد در تجارت الکترونیک

منظور از مدل درآمد (Revenue Model) مدلی است که نشان می‌دهد سازمان یا پروژه تجارت الکترونیکی چگونه درآمد کسب می‌کند. به عنوان مثال مدل درآمد راهکارهای تجاری مورد استفاده در یک شرکت نشان می‌دهد که درآمد آن از محل فروش آنلاین به دست می‌آید. انواع مختلف مدل‌های درآمد عبارتند از: 1-فروش 2-هزینه کمیسیون 3-هزینه ثبت‌نام 4-درآمد تبلیغاتی 5-هزینه ارجاع 6-سایرمنابع کسب درآمد

جزئیات بیشتر